Pogoda w kraju południowomorawskim ( Czechy > kraj południowomorawski )