Pogoda w największych miastach w muhafazie Morza Czerwonego