Miejscowościw obwódzie twerskim,Maksatihinskij rajon